V Dzień Rodziny Kapucyńskiej

 

V Dzień Rodziny Kapucyńskiej – 3 lipca 2021

Jak co roku początkiem lipca przypominamy sobie papieską aprobatę zapoczątkowanej Reformy Kapucynów, co dokonało się 3 lipca 1528 r. bullą „Religionis Zelus”.  Z tym też dniem możemy utożsamić dynamiczny początek naszej duchowej rodziny.

Jak co roku nie jest to tylko spojrzenie na historię. Dzisiaj chcemy świętować w komunii z naszymi siostrami i braćmi, dziękując Bogu, że tworzymy tę sieć relacji duchowych, którą nazywamy Rodziną, i która wykracza daleko poza wspólnotę braci kapucynów obecnych w 110 krajach świata.

Przede wszystkim łączymy się z naszymi siostrami klauzurowymi: Klaryskami Kapucynkami, Klaryskami Sakramentkami oraz Kapucynkami III Zakonu, z których to modlitwy i duchowego wsparcia korzysta cała nasza kapucyńska rodzina.

Szczególnie tego dnia chcemy wejść w duchową komunię ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami, którzy są członkami Instytutów Życia Konsekrowanego przy naszym Zakonie, zarówno tych założonych lub towarzyszących nam na przestrzeni historii naszego Zakonu… Byliśmy towarzyszami misji i ewangelizacji, w tylu miejscach… dzieliliśmy świętość i męczeństwo, które są pieczęcią naszego wspólnego związku.

Dostrzegamy również duchowe więzi z tyloma instytucjami i stowarzyszeniami świeckimi, które mają swój początek i związek z braćmi kapucynami. Są to młodzież, dorośli, rodziny, grupy modlitewne, dzieła społeczne, organizacje promocji ludzkiej, służby misyjne, wolontariat, szkoły, szpitale itd… Tak wielu, którzy czują się autentycznie związanymi z kapucynami, żyjący i służący jako świeccy ludzie o szczególnej tożsamości i duchowości: również im pragniemy wyrazić nasze uznanie i wdzięczność.

Bolesne i przedłużające się konsekwencje pandemii są wciąż odczuwalne. Ciągle nie jest jeszcze wskazane, aby w tym czasie promować spotkania twarzą w twarz. Ale z pewnością komunia ma głębszy wymiar. Dlatego w tegorocznej celebracji tego dnia niech nie zabraknie wspólnej modlitwy i znaków braterskiej bliskości.

Dlatego proponujemy Wam z okazji tego V Dnia Rodziny Kapucyńskiej:

Módlcie się i promujcie modlitwę za Rodzinę Kapucyńską;

Rozpowszechniajcie znaczenie tej duchowej jedności w mediach: (poprzez portale społecznościowe, strony internetowe, listy, publikacje, wiadomości itp.);

Uczyńcie gest bliskości między członkami rodziny kapucyńskiej w waszym regionie lub mieście;

Starajcie się pogłębić wiedzę o dwóch wielkich postaciach naszej rodziny, dwóch kobietach o wielkiej duchowej postawie: błogosławionej Marii Franciszce od Jezusa Rubatto, która wkrótce zostanie kanonizowana, założycielce Sióstr Kapucynek Matki Rubatto i czcigodnej Marii Laurencji Longo, założycielce Klarysek Kapucynek, która ma być beatyfikowana 9 października.

W każdej wspólnocie kapucyńskiej i w każdym klasztorze, w każdej misji i w naszych kościołach, jesteśmy zaproszeni do udziału w tym dniu, do pielęgnowania ducha rodzinnego, który sprawia, że wzrastamy w miłości do naszego powołania i odnawiamy nasz zapał do przekazywania charyzmatu służbie Ludowi Bożemu.

 

br. Leonardo Ariel González Ruilópez OFMCap
Delegat Ministra Generalnego dla Sióstr Kapucynek i Instytutów agregowanych do naszego Zakonu.

 

 

Modlitwa na dzień Rodziny Kapucyńskiej

Rozpal w nas ogień

O Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nas ten sam ogień,
który płonął w sercu Jezusa,
gdy mówił o królestwie Bożym,
gdy ogłosił wszystkim Dobrą Nowinę…
„Spodobało się waszemu Ojcu podarować wam swoje królestwo…
Wy wszyscy braćmi jesteście!

Niech ten ogień nam się udziela,
Tak jak udzielił się on Franciszkowi i Klarze,
Tak jak zapłonął on w sercu pierwszych braci kapucynów,
tak jak pałali gorliwością założyciele i założycielki
naszej duchowej rodziny.

Ty sam, Duchu Święty,
możesz go rozpalić
i do Ciebie zwracamy się w naszej słabości,
w naszym ubóstwie i ze zgaszonym sercem,
abyś Ty je rozpalił na nowo swym ogniem
świętości życia, siły królestwa Bożego.

Podaruj nam, Duchu Święty,
w nowy sposób, nasz charyzmat,
abyśmy przyjęli go w naszym konkretnym życiu,
abyśmy oddali go w służbie Kościołowi,
abyśmy podarowali go biednym i tym ostatnim.

Prosimy Cię o to
za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa,
pełnej łaski i komunii,
która jest wzorem Kościoła, który służy i żyje w braterstwie. Amen.

(Adaptacja modlitwy napisanej przez kard. Carlo Martiniego)

 

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska