V Kongres św. Ojca Pio w Gdańsku

W sobotę, 15 października 2022 r. o godz. 10.00, w naszym kościele św. Jakuba Apostoła, w Gdańsku rozpoczął się V Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio. Mszę św. na otwarcie tegoż duchowego wydarzenia sprawował br. Rafał Pysiak – Wikariusz Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej.

W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim Braciom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie V Kongresu GMOP w Gdańsku, czyli: br. Zdzisławowi Dumie (współorganizatorowi i moderatorowi debaty), br. Edwardowi Krygerowi (przełożonemu domu w Gdańsku), br. Grzegorzowi Marszałkowskiemu (moderatorowi debaty), br. Rafałowi Pysiakowi, Wikariuszowi Prowincjalnemu, br. Tomaszowi Protasiewiczowi (uczestnikowi debaty), br. Maciejowi Zinkiewiczowi (Dyrektorowi Wydawnictwa Serafin).

Tegoroczne kongresowe obrady dotyczyły katolickiej nauki społecznej i miały miejsce w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Pierwszy temat debaty zatytułowany był „Radość rodzi się z rozkoszy posiadania tego, co się kocha”. Kolejne debaty koncentrowały się na zagadnieniach: „Za szlachetnymi postanowieniami niech idą święte czyny” oraz: „Tylko Bogu oddawaj chwałę, a nie ludziom”.

Celem Kongresu GMOP była popularyzacja duchowości Św. Ojca Pio na terenie Archidiecezji Gdańskiej i w innych diecezjach Polski północnej. Kongres miał za zadanie przyczynić się do integracji osób należących do GMOP jak i osób, które planują utworzyć nowe GMOP na terenie swoich parafii. Patronat honorowy nad V Kongresem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Gdański. Natomiast partnerem strategicznym była Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

Kongresowi towarzyszyła również całodzienna adoracja relikwii św. Ojca Pio w naszej kapucyńskiej świątyni w Gdańsku. Spotkanie zakończyły się w naszej świątyni w Gdańsku modlitwą różańcową i Eucharystią o godz. 18.00 sprawowaną pod przewodnictwem br. Roberta Krawca, koordynatora GMOP.

 

br. Robert Krawiec OFMCap
Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska