W głąb przez znak Tau

W dniach od 23 do 29 czerwca 2019 r. w Krzeszowicach k/Krakowa odbyły się kolejne rekolekcje “W głąb przez znak Tau” organizowane przez Wspólnotę Franciszkańską Tau. W tegorocznej sesji, prowadzonej przez naszego asystenta, br. Radosława Pasztaleńca OFMCap, wzięły udział 22 osoby z pięciu lokalnych wspólnot WF Tau.

Motywem przewodnim rekolekcji były różne fragmenty biblijne odnoszące się do Franciszkowego znaku Tau. To właśnie indywidualne spotkanie ze Słowem Bożym i odczytywanie go w kontekście  własnego życia było kluczowym momentem każdego dnia.

Na zakończenie rekolekcji większość uczestników odnowiło swoje „wyrażenie pragnienia” potwierdzające ich zaangażowanie w życie wspólnotowe. Miłym akcentem było wysłuchanie świadectwa br. Mariusza Matejki OFMCap związanego z jego przeżywaniem duchowości Tau w Algierii.

Wspólnota Franciszkańska Tau

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska