Warsztaty Modlitwy i Życia

Po przerwie wakacyjnej ruszył 3 etap Szkoły Przygotowania dla Przyszłych Prowadzących Warsztaty Modlitwy i Życia (WMŻ), tzw. „warsztaty dozorowane”. Grupa licząca obecnie 6 osób już od 2 lat przygotowuje się w naszym klasztorze rozwadowskim do prowadzenia WMŻ. Jest to pierwsza w Polsce grupa świeckich, która podjęła się tej formy formacji osobistej, ewangelizacji i poznania Pana Boga. Trzeci i ostatni etap przygotowania polega na osobistym prowadzeniu warsztatów dla osób świeckich pod nadzorem prowadzącego Szkołę, którym jest br. Robert Rabka OFMCap pracujący w Stalowej Woli. Każdy z przygotowujących się do prowadzenia WMŻ ma swoją niewielką grupę.

Warsztaty dozorowane rozpoczęły się w następujących miejscach: od 6 września 2021 r. – 4 grupy przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie; od 7 września – 1 grupa w Kamieniu (diecezja rzeszowska); od 14 września – 1 grupa w parafii Trójcy Przenajświętszej (Księży Michalitów) w Stalowej Woli.

W najbliższy piątek 17 września 2021 r., z inicjatywy kieleckich kapucynów, rozpoczną się Warsztaty Modlitwy i Życia w naszym klasztorze w Kielcach.

Br. Robert Rabka OFMCap.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska