Warsztaty Modlitwy i Życia

W dniach 14-16 czerwca 2019 r. odbyło się w krakowskim klasztorze kapucynów przy ulicy Loretańskiej 11 spotkanie z koordynatorką europejską Warsztatów Modlitwy i Życia (WMŻ), Panią Loreną Rodríguez Mediavilla i ze skarbnikiem strefy europejskiej, Panią Mercedes Sanz Fortea (obie pochodzące z Hiszpanii) oraz z członkiem koordynacji narodowej WMŻ Włoch, Panem Francesco Bissoli z Werony. Omówiono podczas niego sprawy przyszłości WMŻ w Polsce. Spotkanie to zakończyło okres formacji polskiej grupy osób mogących prowadzić Warsztaty. Pan Francesco przez dwa lata prowadził pierwsze w Polsce Warsztaty Modlitwy i Życia oraz pierwszą Szkołę Przygotowania dla prowadzących Warsztaty Modlitwy i Życia, przygotowując w ten sposób i nadzorując polską ekipą złożoną z osób konsekrowanych znających język włoski: braci Kapucynów i sióstr Kapucynek.

Kulminacją przygotowania była Msza święta rozesłania w niedzielę 16 czerwca o godz. 9.30, podczas której bracia i siostry przygotowujący się do tej nowej w Polsce formy ewangelizacji otrzymali formalną nominację na prowadzących. W ten sposób powstała pierwsza oficjalna komórka WMŻ w naszym kraju, złożona aktualnie z sześciorga prowadzących, uznana przez władze europejskie WMŻ.

W spotkaniu uczestniczyli: Lorena Rodríguez Mediavilla – Koordynator WMŻ na Europę; Mercedes Sanz Fortea – Skarbnik strefy Europy; Francesco Bissoli – odpowiedzialny za kurs Prowadzących WMŻ; s. Anita Baczewska NSJ; s. Joanna Banasiak NSJ;  br. Piotr Komorniczak OFMCap; br. Robert Rabka OFMCap; br. Mateusz Kaczorowski OFMCap oraz br. Augustyn Chwałek OFMCap. W najbliższym czasie do tej grupy dołączą kolejne siostry Kapucynki.

Powierzamy Waszej modlitwie tę inicjatywę i Boże dzieło.

br. Robert Rabka OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska