Warsztaty muzyczne „Na tchnienia franciszkańskie” 2023

Aby śpiew był modlitwą i aby modlitwa była śpiewem! 
 
W dniach od 7 do 10 września odbyły się w Skomielnej Czarnej warsztaty muzyczne „Na tchnienia franciszkańskie” druga edycja. Wydarzenie to zorganizowali i prowadzili: Piotr Pałka, Poldek Twardowski, Ryszard Haba oraz br. Tomasz Żak i br. Jan Michałkiewicz.
 
Trzydziestoosobowa grupa uczestników mogła wzajemnie się poznać, razem modlić, dzielić doświadczeniem, a nade wszystko uczyć się pieśni liturgicznych i franciszkańskich oraz szkolić swoje umiejętności muzyczne w śpiewie wielogłosowym i na różnych instrumentach.
 
Zwieńczeniem warsztatów było wielbienie Boga podczas sobotniego wieczoru oraz w niedzielę, w kościele parafialnym podczas Mszy świętej i po jej zakończeniu.
 
Kolejna, trzecia edycja muzycznych warsztatów franciszkańskich zaplanowana jest na przyszły rok: Skomielna Czarna, 12-15 września 2024. Zgłoszenia: warsztaty@icloud.com 
 
Chwalmy i błogosławmy naszego Pana, i dziękujmy Mu i służmy z wielką pokorą.
 
br. Tomasz Żak
 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska