Warsztaty muzyczne „Na tchnienia franciszkańskie”

Aby śpiew był modlitwą i aby modlitwa była śpiewem! 
 
W dniach od 18 do 20 listopada odbyły się w Skomielnej Czarnej pierwsze warsztaty muzyczne „Na tchnienia franciszkańskie”. Wydarzenie to zorganizowali i prowadzili: Piotr Pałka, Poldek Twardowski, Ryszard Haba i br. Tomasz Żak.
 
Czterdziestoosobowa grupa uczestników mogła wzajemnie się poznać, razem modlić, dzielić doświadczeniem, a nade wszystko uczyć się pieśni liturgicznych i franciszkańskich oraz szkolić swoje umiejętności muzyczne w śpiewie wielogłosowym i na różnych instrumentach.
 
Zwieńczeniem warsztatów było wielbienie Boga podczas sobotniego wieczoru oraz w niedzielę, w kościele parafialnym podczas Mszy świętej i po jej zakończeniu.
 
Kolejna, druga edycja muzycznych warsztatów franciszkańskich zaplanowana jest na przyszły rok: Skomielna Czarna, 7-10 września 2023. Zgłoszenia: warsztaty@icloud.com 
 
Chwalmy i błogosławmy naszego Pana, i dziękujmy Mu i służmy z wielką pokorą.
 
br. Tomasz Żak
 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska