Warsztaty Wspólnoty Franciszkańskiej Tau

W dniach 17-19 maja 2019 r. w Olsztynie k/Częstochowy odbyły się Warsztaty Franciszkańskie zorganizowane przez Wspólnotę Franciszkańską Tau. Tematem spotkania było „Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej”, a poruszane zagadnienia dotyczyły komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w oparciu o przykłady z życia małżeńskiego, rodzinnego i wspólnotowego. Warsztaty prowadziła pani Maria Dekert – psycholog i psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem ze Stalowej Woli. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 18 osób z Bielska-Białej, Tychów, Poznania, Wrocławia oraz Stalowej Woli. 

Intensywne zajęcia miały za zadanie uświadomić uczestnikom jak ważna w codziennych relacjach jest komunikacja. Szczególną uwagę poświęcono zasadom dobrze prowadzonej rozmowy, podkreślając konieczność zaangażowania się w odczucia rozmówcy. Ukazane zostały także korzyści płynące z właściwie pojmowanej asertywności oraz umiejętności nazywania swoich emocji i uczuć. Oddzielny blok poświęcono zagadnieniu rozwiązywania konfliktów. Dzięki szerokiemu zakresowi warsztatów, nabyte w nich umiejętności z całą pewnością okażą się przydatne nie tylko w życiu wspólnotowym, lecz także w codziennych relacjach rodzinnych i zawodowych.

W trakcie spotkania nie zabrakło również modlitwy i opieki duchowej, dzięki posłudze br. Radosława Pasztaleńca OFMCap, Asystenta Prowincjalnego WF Tau. Czas wolny wypełniały nam braterskie rozmowy oraz spacery po pełnej uroku okolicy, a w doskonały nastrój wprawiała gościnność Sióstr Honoratek z Dworku Św. Antoniego.

WF Tau

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska