Wielkopostne dni skupienia WF Tau

W dniach 10-12 marca 2023 roku w Częstochowie, Wspólnota Franciszkańska Tau przeżywała wielkopostne dni skupienia. Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: Zaczynajmy od nowa. Rekolekcje prowadził asystent prowincjalny WF Tau br. Tomasz Żak OFMCap, a wspomagał go swoją obecnością br. Grzegorz Brzeziński OFMCap, asystent lokalny tworzącej się wspólnoty w Sędziszowie Małopolskim.

Na dniach skupienia obecni byli członkowie i sympatycy z wielu wspólnot: Bielsko-Biała-Tychy, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Kielce, Kraków, Stalowa Wola, Wrocław, Piła oraz 4 osoby z nowo-powstającej wspólnoty w Sędziszowie Małopolskim.  

Podczas konferencji, homilii oraz komentarzy do Jutrzni i Nieszporów głoszonych przez br. Tomasza i br. Grzegorza, a także przy okazji modlitwy indywidualnej, rozważaniu słowa Bożego i pierwszej redakcji Listu do wiernych św. Franciszka, zastanawialiśmy się czym była radosna pokuta dla św. Franciszka i jego braci, czym jest ona dla nas, jaka jest nasza relacja z Panem Bogiem i jakie są nasze powroty do Niego na drodze naszego nawrócenia. W naszych modlitwach prosiliśmy o pragnienie „rozpoczynania od nowa” oraz o to, aby Pan umacniał nas w swej służbie, na Jego chwałę.

Podczas fraterek – spotkań w grupach – dzieliliśmy się doświadczeniem działania Boga w naszym życiu, a uczestnicząc w Drodze Krzyżowej i w całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu, przygotowywaliśmy się duchowo do przeżywania nadchodzących świąt Wielkiej Nocy.

Będąc blisko tak niezwykłego miejsca jakim jest Jasna Góra, udaliśmy się całą wspólnotą na Apel Jasnogórski oraz prowadzeni przez naszego asystenta br. Tomasza Żaka, dokonaliśmy aktu zawierzenia Wspólnoty Franciszkańskiej Tau Trójjedynemu Bogu wraz z Najświętszą Maryją i św. Franciszkiem z Asyżu.

Wolne chwile spędzaliśmy na wzajemnym poznawaniu się i integracji. Był to wspaniały czas podarowany nam przez Pana Boga, który z Jego pomocą, z pewnością zaowocuje naszym dalszym rozwojem duchowym.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska