Wizytacja krakowskich Kapucynek

W dniach od 2 do 4 kwietnia 2019 gościłyśmy w naszej wspólnocie br. Tomasza Żaka – Ministra Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Pierwsza wizytacja po tym, jak przeszłyśmy pod jurysdykcję Braci, odbyła się w kontekście podwójnego jubileuszu: Osiemdziesięciolecia Prowincji Krakowskiej Kapucynów oraz Trzydziestolecia Fundacji Mniszek Klarysek Kapucynek w Krakowie.

Pierwszy dzień upłynął w klimacie modlitwy i skupienia. Sporo czasu poświęcono na rozmowy indywidualne poszczególnych sióstr z bratem Tomaszem. Wieczorem zaprosiłyśmy Gościa na naszą rekreację.

Kolejnego dnia, po modlitwach porannych, Eucharystii i śniadaniu dotarli do nas Ekonom Prowincjalny brat Piotr Tokarz oraz Sekretarz Prowincjalny, a jednocześnie jeden z naszych kapelanów, brat Jerzy Ciupak. Wspólnie odwiedziliśmy kolejne miejsca klasztoru oraz ogrodu. W ten sposób Bracia mogli bliżej poznać warunki naszego codziennego życia i pracy, służąc radą i cennymi uwagami, które pozwoliły nam w innym świetle spojrzeć na rzeczywistość naszego domu. Wspólne rozmowy były dla nas okazją, aby docenić piękno naszego klasztoru, jak również dostrzec braki czy niedociągnięcia. Z pewnością sugestie Braci będą dla nas impulsem do dalszego rozeznawania we wspólnocie. Popołudniu bracia Piotr i Jerzy wykazali się niezwykłą troską i cierpliwością, wykonując nam serię profesjonalnych zdjęć. Następnie był czas spotkania Zarządu naszej wspólnoty z Ekonomem i Sekretarzem. Dzień zakończyliśmy wspólną, bardzo radosną rekreacją.

Najważniejszymi momentami ostatniego dnia było spotkanie brata Tomasza z matką Miriam, następnie kapituła domowa oraz nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne, zakończone odnowieniem ślubów zakonnych.

Wizytację przeżyłyśmy w pięknej bratersko-siostrzanej atmosferze, pełnej życzliwości i szczerości. Dla nas była ona znakiem troski Boga o naszą wspólnotę. Troski, która obejmuje wymiar zarówno duchowy, ludzki jak i materialny. Nasze serca pełne są wdzięczności Bogu, jak również naszym Braciom.

Siostry Klaryski Kapucynki z Krakowa

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska