Wołczyn – CZAS PRAWDY

17 lipca 2023 roku rozpoczęło się XXIX Spotkanie Młodych w Wołczynie. Motto tegorocznego wydarzanie to: „Czas prawdy”. W kolejnych dniach spotkania uczestnicy będą odkrywać nie tylko prawdę o sobie, ale również o Bogu, którego miłosierdzie większe jest od naszych grzechów i słabości. Spojrzeć na siebie oczami Tego, który widzi  nas swojego umiłowanego Syna – oto prawdziwy cel wołczyńskiego zgromadzenia.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska