Wprowadzenie do posługi lektoratu

W dniu 14 lutego 2021 dwóch naszych braci postnowicjuszy otrzymało misję proklamowania słowa Bożego podczas zgromadzeń wiernych. Na uroczystej Mszy Świętej o godz. 8.00, w kościele przy ul. Loretańskiej 11, brat Marek Miszczyński OFMCap, minister prowincjalny wprowadził w posługę lektoratu braci: Jana Michałkiewicza i Alberta Rusnaka.

Lektorat stawia kandydatów do kapłaństwa przed „wyzwaniem”, aby dać się przemieniać Słowu Bożemu, które ma być przedmiotem jego modlitwy i studium. Zatem w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem duchowym ta posługa pozwala intensywniej przeżywać to, co jest wymagane na etapie upodabniania się do Chrystusa.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska