Wspomnienie zmarłych Zakonu Serafickiego

 

3 listopada zakonne rodziny franciszkańskie ofiarują swoje modlitwy i liturgię Eucharystii w intencji tych zmarłych, którzy na ziemi kształtowali swoje życie według wzoru Serafickiego Patriarchy. Modlimy się również za naszych zmarłych rodziców, krewnych i dobrodziejów. Poleca się, aby w naszych wspólnotach odprawić w tym dniu odpowiednie nabożeństwo. Pamiętając o słowach świętego Franciszka z „Pieśni słonecznej”: „Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może”, z nadzieją płynącą z wiary stajemy wobec tajemnicy śmierci. Miłość braterska każe nam pamiętać o naszych współbraciach nie tylko za życia ziemskiego, ale również po ich śmierci.

Z Agendy Kapucyńskiej

 

Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

Św. Franciszek z Asyżu

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska