„Z cegieł i głazów…” poświęcenie kościoła św. Franciszka w Mińsku

20 maja w Nowej Borowej – jednym z najmłodszych i najnowocześniejszych osiedli Mińska – Apostolski Nuncjusz na Białorusi, arcybiskup Ante Jozic, dokonał poświęcenia kościoła św. Franciszka z Asyżu. Budowa świątyni w parafii, gdzie pełnią posługę Bracia Mniejsi Kapucyni, trwała osiem lat i była efektem wysiłków miejscowych wiernych i ich duszpasterzy. Główne prace zostały już zakończone, do ukończenia pozostaje jeszcze wnętrze kościoła, zbudowanego w stylu neoromańskim, które zostanie ozdobione artystycznymi elementami.

Uczestnicy uroczystości zebrali się na uporządkowanym placu przed świątynią, przy dzwonnicy,  na czele z nuncjuszem apostolskim Ante Jozicem, metropolitą mińsko-mohylewskim arcybiskupem Józefem Staneckim, biskupem witebskim Alehem Butkiewiczem – Przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi, emerytowanym arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem, apostolskim administratorem wiernych obrządku bizantyjskiego na Białorusi archimandrytą Siergiejem Gaiką, wikariuszem Prowincji Warszawskiej Braci Mniejszych Kapucynów br. Tomaszem Wrońskim OFMCap, wraz z licznie obecnymi duchownymi. Nuncjusz Jozic rozpoczął modlitwą, po czym duchowieństwo i wierni w procesji wkroczyli do nowo zbudowanego kościoła, w tym momencie chór parafialny pod dyrekcją Veroniki Romanenkawej po raz pierwszy zaśpiewał hymn parafii św. Franciszka do tekstu Tatiany Cvirko, skomponowanego przez Konstantyna Jaskou:

„Gdzie wiatr pod kopułą nieba rozbrzmiewa
Na leśnej bezdrożnej równinie,
Z cegły i głazów wzniosła się święta świątynia,
Dla naszej parafii święte miejsce”

Muzyczna oprawa liturgii obejmowała różne okresy religijnych pieśni Kościoła: chorał gregoriański, Msze Stanisława Moniuszki, utwory współczesnych kompozytorów.

„Nie można nie zachwycić się Bożym hojnością, która pozwala nam dziś być świadkami tego, jak na pustkowiu w okolicach wsi Kopiszcze, w krótkim czasie powstał nowoczesny malowniczy mikroregion, w centrum którego znajduje się wzniosła i jasna świątynia św. Franciszka” – zaznaczył na początku uroczystej celebracji brat Aleh Shenda OFMCap, który najbardziej przyczynił się do budowy świątyni, jako kustosz Kustodii Kapucyńskiej na Białorusi.

Prezentując kościół, brat Aleh zwrócił uwagę na to, że projekt budynku łączy w sobie nowoczesny trendy w architekturze z tradycją. „Szerokie wykorzystanie polnych kamieni, czerwonej cegły i białego tynku tworzy wyjątkowy architektoniczny charakter naszej świątyni. Chcemy również podkreślić, że wnętrze kościoła jest wyłącznie zdobione polnymi kamieniami” – powiedział brat Aleh Shenda, dodając, że autorem koncepcji artystycznej świątyni w Nowej Borowej jest znany białoruski rzeźbiarz Waleryan Januszkiewicz, a projekt został zrealizowany przez architekta Aleksandra Andruszkina.

„Jestem bardzo szczęśliwy, że na Białorusi, gdzie wykonuję misję dyplomatyczną, odbywa się moje pierwsze poświęcenie kościoła, który jest poświęcony i otwarty dla wiernych tego nowego i nowoczesnego mikroregionu białoruskiej stolicy” – zaznaczył na początku uroczystości nuncjusz apostolski, dodając, że „każdy kościół jest miejscem sakralnym, w którym Bóg jest najbliższy człowiekowi, a człowiek zbliża się do Boga poprzez sakramenty, które towarzyszą mu na wszystkich etapach życia”.

Następnie nuncjusz odmówił uroczystą modlitwę poświęcenia, po czym namaścił olejem krzyżma ołtarz, a arcybiskup Staniecki – cztery krzyże na ścianach kościoła. Na znak modlitw wiernych wznoszonych do Nieba okadzono ołtarz oraz uczestników liturgii. Po raz pierwszy na nowo poświęconym ołtarzu złożono Eucharystyczną Ofiarę, dla której wierni parafii przygotowali własnoręcznie haftowane paramenty liturgiczne i obrusy, wykonane zgodnie z tradycją białoruskiego rękodzieła.

Na zakończenie Mszy do obecnych przemówił pasterz Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, arcybiskup Józef Staniecki, który zaznaczył, że tak jak kiedyś Bóg nakazał św. Franciszkowi odbudować Jego Kościół, tak dzisiaj zwrócił się do jego duchowych synów, braci kapucynów, dając im to samo zadanie w Mińsku.

Z przemówieniem do obecnych zwrócili się również przedstawiciel Renovabis, Markus Ingenlath, i brat Tomasz Wroński, wikariusz Prowincji Warszawskiej Kapucynów, do której należy Kustodia Białorusi. Przyjechał on wcześniej, przynosząc jako prezent kropidło, które wywołało zdziwienie w czasie kontroli granicznej, a zostało użyte podczas obrzędu poświęcenia kościoła.

Na zakończenie uroczystości brat Sergiusz Matiushonak OFMCap, kustosz Kustodii Białorusi, wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do budowy kościoła św. Franciszka w Mińsku, zaczynając od brata Anatola Yaroshko OFMCap – pierwszego kapucyna w mieście, który w latach 90. poprzedniego wieku rozpoczął budowę tego sanktuarium z żywych kamieni – wspólnoty parafialnej. Ta świątynia żyje i rośnie pod wpływem Ducha Świętego, który ją napełnia. Mogli to poczuć wszyscy, którzy byli świadkami poświęcenia nowo wybudowanego kościoła, a także ci, którzy duchowo dołączyli do niego za pośrednictwem bezpośredniej transmisji na stronie catholic.by, którą obejrzało ponad dwa tysiące osób z całej Białorusi i zza granicy. Dziś proboszczem stołecznej parafii, jednej z najmłodszych na Białorusi, jest br. Jan Sadouski OFMCap.

W duchu franciszkańskiego braterstwa i prostoty, gościnni gospodarze po Mszy Świętej częstowali wszystkich obiadem oraz przygotowali zabawy dla dzieci i wspaniały program koncertowy, który trwał w Nowej Barowej aż do wieczora.

tekst i zdjęcia: catholic.by

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska