Zakończenie 30. Kapituły Prowincjalnej

30. Zwyczajna Kapituła Prowincjalna dobiegła końca!
Ostatni dzień – podobnie jak dzień wczorajszy – był czasem refleksji nad aktualną sytuacją naszej Prowincji. Kapituła rozpatrzyła również wszystkie wnioski, które wcześniej wpłynęły zarówno z naszych wspólnot jak i od poszczególnych braci. Przy tej okazji mogliśmy zapoznać się z sytuacją w Sudanie Południowym wraz z perspektywą misji w tym miejscu.

W programie dnia nie zabrakło elementów duchowych: wspólnie celebrowana liturgia godzin, modlitwa myślna, konferencja brata Marka Króla, ojca duchowego Kapituły, oraz Eucharystia celebrowana przez brata Piotra Stasińskiego, przewodniczącego Kapituły.

Kapituła, będąc wyjątkowym czasem otwierania się na działanie Ducha Świętego, ma na celu wyznaczenie pewnych konkretnych kierunków, w których Prowincja chce zmierzać w najbliższych latach.

Niech dobry Bóg błogosławi Ministrowi Prowincjalnemu, nowemu Zarządowi Prowincji oraz wszystkim braciom z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej.

Poniżej zdjęcia z ostatniego dnia Kapituły autorstwa brata Piotra Tokarza:

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska