Zakroczym: Rozpoczęła się XXVII Kapituła Prowincjalna

„W tym możemy się chlubić: w naszych słabościach i codziennym dźwiganiu świętego krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa” – te słowa św. Franciszka z Asyżu są mottem XVII Kapituły Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, która rozpoczęła się w wielkanocny wtorek w Zakroczymiu pod Warszawą. Kapituła to wyjątkowe spotkanie braci, stanowiące centralny punkt życia wspólnotowego prowincji. Jest to czas podsumowania mijającego trzechlecia, dyskusji, rozeznawania oraz podejmowania decyzji dotyczących życia charyzmatem kapucyńskim w nadchodzącej przyszłości.

„Nie jesteście tylko przeszłością, jesteście również teraźniejszością i przyszłością” – powiedział do ponad siedemdziesięciu zebranych braci br. James Boner, delegat Delegatury Wielkiej Brytanii, podczas liturgii słowa poprzedzającej pierwszą sesję obrad kapituły. „Jesteście wezwani, aby żyć wiarą, nadzieją i wspaniałomyślnością, będąc otwartymi na zmiany oraz na działanie Ducha Świętego”.

W Kapitule uczestniczą bracia pracujący w Polsce oraz za granicą, a także bracia-goście z Białorusi, Łotwy, Szwecji, Belgii, Niemiec, Anglii, Turcji i Gabonu, przewodniczy jej br. Pio Murat, radny generalny z Rzymu. Środa przeznaczona jest na podsumowanie mijającego trzechlecia przez ustępującego po dwóch kadencjach ministra prowincjalnego, br. Łukasza Woźniaka, a czwartek na wybory nowego ministra prowincjalnego, jego wikariusza oraz radnych. Piątek przewidziany jest na głosowania i dyskusje nad wnioskami złożonymi przez braci z prowincji.

fot. br. Piotr Krawczyk, br. Tomasz Wroński

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska