Źródła duchowości zgromadzeń honorackich

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum:
„Źródła duchowości Zgromadzeń honorackich”,
które odbędzie się on-line w środę 10 marca 2021 r.
Organizatorem jest Teologia duchowości UKSW pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Marka Tatara.
Sympozjum ma charakter zamknięty ze względów cyberbezpieczeństwa, stąd konieczność rejestracji.
Wszystkie prelekcje oraz dodatkowe artykuły z tematyki duchowości Zgromadzeń honorackich i ich założycieli ukażą się w książce, o której wydaniu poinformujemy.
w imieniu organizatorów
br. Grzegorz Filipiuk OFMCap
Link dla uczestników:
Link do instrukcji logowania:

Szczegółowy program sympozjum:
9:00 – otwarcie sympozjum, ks. prof. dr hab. Marek Tatar, UKSW, Katedra Mistyki Chrześcijańskiej

9:10 – o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD, UPJPII, Kraków
Zasadnicze elementy duchowości franciszkańskiej

9:40 – o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap, KUL, Katedra Historii Kościoła, Lublin
Najstarsze źródła franciszkańskie w duchowości honorackiej

10:10 – o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, KUL, Katedra Teologii Moralnej Społecznej, Lublin
Ignacjańskie inspiracje duchowości bł. Honorata

10:40 dr hab. Bożena Szewczul, prof. UKSW, Katedra Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia
Konsekrowanego, Warszawa
Kościelne zatwierdzenie zgromadzeń „honorackich” jako zakonnych

11:10 mgr Grzegorz Filipiuk OFMCap, UKSW, teologia duchowości, Warszawa
Trzeci Zakon Franciszkański a początki zgromadzeń honorackich

11:40 mgr Bożena Brandenburg CMN, UKSW, teologia duchowości, Warszawa
Dokument z pierwszego spotkania zgromadzeń honorackich

12:00 mgr lic. Bogumiła Czemko SCM
Dzienniki Sługi Bożej s. Hilarii Główczyńskiej, Małej Siostry Niepokalanego Serca Maryi

12:20 ks. dr Łukasz Białk, UKSW, teologia duchowości, Warszawa
Życie ofiarowane kapłanom – s. Urszula Napierska ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej

12:40 Zakończenie sympozjum

POBIERZ PROGRAM SYMPOZJUM W PDF

 

Zdjęcie autorstwa Joey Kyber z Pexels

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska