„Zrzutka” na Listy św. Ojca Pio

Ojciec Pio napisał tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy, listów. Niektóre z nich były bardzo proste. Składały się z kilku zdań, krótkich pozdrowień. W innych możemy odkryć niezgłębioną studnię duchowości, przeżytej sercem teologii, mistyki. Listy Ojca Pio pouczają, wzruszają, niosą sercu pokój.

Lektura Listów Ojca Pio to najlepszy sposób, by niemal bezpośrednio spotkać się z ich autorem, obserwować jego reakcje i stany ducha, a także usłyszeć rady i wskazówki udzielane w odpowiedzi na rozmaite życiowe bolączki i wyzwania. Można w nich również odnaleźć obszerne duchowe katechezy o tym, jak stawiać kolejne kroki na drodze chrześcijańskiej doskonałości.

Listy Ojca Pio nie doczekały się jeszcze całościowego tłumaczenia na język polski.

We wrześniu 2017 roku rozpoczęła pracę komisja, która ma na celu przygotowanie do publikacji wszystkich czterech tomów listów Ojca Pio. Przed tłumaczami stoi wymagające zadanie, by wiernie i pięknie przełożyć na język polski słowa Ojca Pio zapisane dialektową formą języka włoskiego sprzed około stu lat.

W 2019 roku jako pierwszy został wydany II tom Listów Ojca Pio, w którym zawarta jest korespondencja stygmatyka z jego córką duchową – Raffaeliną Cerase.

Przed nami wydanie jeszcze trzech tomów!!! Jest to zadanie przekraczające nasze możliwości finansowe i dlatego…

Pragniemy zwrócić się do wszystkich, o wsparcie tego przedsięwzięcia. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na tłumaczenia, korekty, redakcję, skład oraz druk poszczególnych tomów. Na Listy Ojca Pio, czeka w Polsce wiele osób, którym bliska jest postać świętego stygmatyka z Pietrelciny. Oddając kolejne tomy w ręce czytelników ufamy, że każdy z pewnością znajdzie w nich słowa, które Ojciec Pio kieruje właśnie do niego.

Bezpośredni link do „zrzutki”:

Więcej szczegółów na stronie:

listyojcapio.com

Można tam znaleźć informacje o naszym projekcie, o postępach w tłumaczeniu kolejnych tomów i najważniejsze: można napisać list do Ojca Pio, przedstawiając mu wszystkie swoje troski, kłopoty, intencje, ale i radości. Zapraszamy!

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska