Życzenia Ministra Prowincjalnego

 

Pokój i dobro,

Nie zatrzymujcie niczego dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się oddaje ‒ zachęca święty Franciszek w liście skierowanym do całego Zakonu. Powyższe słowa stać się mogą pełnym nadziei zaproszeniem do braterskiej współpracy, współtworzenia i do coraz bardziej autentycznego świadectwa wiary. Jednocześnie są też zapewnieniem o tym, że Pan Bóg jest z nami i nie szczędzi swej łaski, temu, który na nią się otwiera.

W uroczystość świętego Franciszka z Asyżu, w jubileuszowym roku Prowincji, składam Bogu dzięki za Jego dobroć, za Jego miłość, za pokorę, łagodność i cierpliwość. Wyrażam Panu wdzięczność za Zakon, za Prowincję, za Braci oraz wszystkich uczestniczących w charyzmacie franciszkańskim z życzeniami i modlitwą, aby każdy z nas był, jak Franciszek z Asyżu, cały oddany Bogu i pokornej służbie tym, do których posyła nas Pan.

Z błogosławieństwem oraz w braterskiej więzi i komunii.

Br. Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska