Życzenia świąteczne

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Niech słowa te staną się życzeniem a zarazem prawdą w każdym z nas. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan, jak niegdyś w historii św. Franciszka z Asyżu, tak również dziś ma moc ożywiać, uświęcać i nadawać sens naszemu życiu. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8), dlatego Jemu, „który tyle wycierpiał za nas, wyświadczył nam tyle dobra i wyświadczy w przyszłości, niech wszelkie stworzenie, […] oddaje jako Bogu sławę, chwałę, cześć i błogosławieństwo, ponieważ On jest naszą mocą i siłą, On sam jest dobry, sam najwyższy, sam wszechmocny, godny podziwu, sam przesławny i święty, godny chwały i błogosławiony przez nieskończone wieki wieków. Amen”. (św. Franciszek z Asyżu, 2LW 61-62).

Radosnego alleluja! Z życzeniami błogosławionych Świąt Wielkanocnych, w braterskiej komunii i w modlitwie.

Br. Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska