Życzenia wielkanocne Ministra Prowincjalnego

Kochani,
w czasie Wielkiego Tygodnia, Świętego Triduum i Uroczystości Zmartwychwstania rozważamy i celebrujemy tajemnice wiary, nadziei i miłości. Nasze uczucia i myśli kierujemy ku Bogu. W Nim dokonuje się nasza historia zbawienia i tylko w Nim odnajdujemy sens naszego życia.

Jezus Chrystus, pokorny i wszechmocny Pan, dla nas ukrzyżowany i zmartwychwstały, dziś i w każdym czasie, niech odnajdzie w nas swoich wytrwałych uczniów i wiernych naśladowców.

„Wielbimy Cię, najświętszy Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, żeś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył”.

Z życzeniami błogosławionych Świąt Wielkanocnych, w braterskiej komunii i w modlitwie

Br. Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska