Nowenna przed uroczystością św. Józefa

 

Zbliża się uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Prowincji Krakowskiej Kapucynów, a w jubileuszowym roku 80-lecia jej istnienia zapraszamy Was do wspólnej modlitwy nowenną przed wspomnianą uroczystością.

 

Dzień siódmy
sobota 16 marca

Sługa wierny i roztropny

 

Z homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Bazylice Watykańskiej podczas Mszy Świętej i konsekracji biskupów w uroczystość św. Józefa, 19 marca 2001 roku:

„Oto sługa wierny i roztropny, którego Pan ustanowił nad swoją rodziną” (por. Łk 12,42).

Tymi słowami liturgia przedstawia nam św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Odkupiciela. Jako wierny i roztropny sługa przyjął on z posłuszną uległością wolę Boga, który powierzył mu swoją „rodzinę” na ziemi, aby otoczył ją codzienną opieką. \

W tej misji św. Józef trwał wiernie i z miłością. Dlatego Kościół ukazuje go jako szczególny wzór służby Chrystusowi i Jego tajemniczemu zamysłowi zbawienia. Przyzywa go jako wybranego patrona i opiekuna całej rodziny wierzących. Dzisiaj, w dniu jego święta, Józef zostaje nam w szczególny sposób ukazany jako patron, którego możnej opiece Opatrzność zechciała powierzyć osoby i posługę tych, co w łonie chrześcijańskiego ludu mają być „ojcami” i „opiekunami”.

„Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie… Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,48-49).

Ten prosty, poufały dialog między Matką i Synem, który przypomniała nam przed chwilą Ewangelia, pozwala nam określić współrzędne świętości Józefa. Odpowiadają one zamysłowi, który Bóg powziął wobec niego, a który on − jako mąż sprawiedliwy − potrafił wypełnić z godną podziwu wiernością.

„Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” − mówi Maryja. „Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca” − odpowiada Jezus. Te właśnie słowa Syna pomagają nam zrozumieć tajemnicę „ojcostwa” Józefa. Przypominając rodzicom o pierwszeństwie Tego, którego nazywa „swoim Ojcem”, Jezus objawia prawdziwą rolę Maryi i Józefa. Józef jest naprawdę „oblubieńcem” Maryi i „ojcem” Jezusa, zgodnie ze słowami Maryi: „Ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie”. Jednakże jego misja oblubieńcza i ojcowska jest całkowicie podporządkowana ojcostwu Bożemu. Oto w jaki sposób Józef z Nazaretu ma sam stać się uczniem Jezusa: poświęcając swoje życie służbie Jednorodzonemu Synowi Ojca i dziewiczej Matki Maryi.

Tę misję pełni on nadal wobec Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa, które otacza troskliwą opieką, tak jak niegdyś ubogą Rodzinę z Nazaretu.

Drodzy bracia, miłujcie Kościół i służcie mu jak św. Józef, wzór i przewodnik. Naśladujcie przykład tego wielkiego świętego, a także jego Oblubienicy Maryi. Jeśli czasem napotkacie trudności i przeszkody, nie wahajcie się przyjąć cierpienia w jedności z Chrystusem, dla dobra Jego mistycznego Ciała (por. Kol 1,24), abyście wraz z Nim mogli się radować Kościołem chwalebnym, niemającym skazy czy zmarszczki, świętym i nieskalanym (por. Ef 5,27). Nieście głęboko wyryte w sercach Jego słowa: „oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni” (Mt 28,20) i nie lękajcie się. Jak Maryja i Józef zawsze Mu ufajcie. On zwyciężył świat.

 

MODLITWA
Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw, prosimy, aby jak święty Józef, który zasłużył na to, by dotykać i nosić z szacunkiem w swych rękach Jednorodzonego Syna Twojego, zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak i my byśmy mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze Ciało i Krew Twojego Syna i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie. Amen.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska